Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.

Club5

Žaidimo „Laimėk Fresh Prima čiužinį“ taisyklės

ORGANIZATORIUS

Žaidimą (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Studio moderna“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 111794125, registruotos buveinės adresas Žalgirio g. 135 Vilnius, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „Laimėk Fresh Prima čiužinį“ taisykles (toliau Taisyklės).

Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje www.topshop.lt.

ŽAIDIMO DALYVIAI

Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys bei Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys.

Žaidime negali dalyvauti UAB „Studio Moderna“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI

Žaidimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo https://www.facebook.com/DormeoLietuva/ FB paskyroje po konkurso įrašu komentaruose pasidalinęs savo istorija – kodėl jam ir jo šeimai reikia Dormeo čiužinio, kas pasikeistų jo gyvenime, jei gerai išsimiegotų, dalyvauja Žaidime laimėti prizą, kuris apibrėžtas šių Taisyklių 3.2. punkte.

Žaidimo prizas: 3 vnt. „Fresh Prima“ čiužinio, čiužinio dydį pasirenka nugalėtojas

3 žaidimo laimėtojai bus atrinkti burtų keliu 2018 m. rugsėjo 5 d. Žaidimo dalyvį apie laimėjimą informuosime https://www.facebook.com/DormeoLietuva/ FB paskyroje bei paskelbsime svetainėje www.topshop.lt.

Vykstant Žaidimui vienas žaidimo dalyvis jame gali dalyvauti tiek kartų, kiek tik nori, t. y. nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. iki 2018 m. rugsėjo 4 d. (imtinai).

Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.topshop.lt.

Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

ŽAIDIMO TRUKMĖ

Žaidimas vyksta nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. iki 2018 m. rugsėjo 4 d. (imtinai).

PRIVATUMO POLITIKA

Mes, UAB „Studio moderna“ (juridinio asmens kodas 111794125, Žalgirio g. 135, Vilnius), Lietuvoje veikiame jau daugiau kaip penkiolika metų ir esame vieni iš lyderių elektroninės prekybos rinkoje. Mes valdome Lietuvoje žinomus prekių ženklus „Top Shop“, „Dormeo“, „Delimano“ ir kt. Mes rūpinamės jūsų asmens duomenų saugumu. Ši Privatumo politika nustato, kokius asmens duomenis jūsų pateiktus dalyvaujant Žaidime ir kaip mes tvarkome bei kokias teises jūs kaip asmens duomenų subjektas turite. Dalyvaudami Žaidime jūs sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Jūsų duomenis tvarkome tikslu nustatyti Žaidimo laimėtojus bei įteikti laimėtojams šio Žaidimo prizus. Mes neteikiame jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims. Jūsų duomenys perduodami kitoms mūsų įmonės grupės įmonėms Europos Sąjungoje dėl IT sprendimų, apskaitos, taip pat Lietuvos įmonėms, teikiančioms mums paslaugas, susijusias su mūsų vykdoma veikla, šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti.

KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES RENKAME IR TVARKOME. Mes renkame duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami Žaidime: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas. Dalyvaudami Žaidime jūs turite pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtumėte dalyvauti Žaidime ir gauti Žaidimo prizą. Pateikus neteisingus jūsų asmens duomenis, jūs negalėsite gauti Žaidimo prizo.

KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis jūsų sutikimu ir siekdami įgyvendinti mūsų susitarimą – jums laimėjus prizą, pranešame apie laimėjimą paviešindami šį faktą. Dalyvaudami Žaidime jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

JŪSŲ PASIRINKIMAS IR TEISĖS. Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą mums elektroniniu paštu ccd.lt@studio-moderna.com arba paštu įmonės buveinės adresu, prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, kitas Lietuvos įstatymų nustatytas teises. Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS. Mes saugosime jūsų asmens duomenis vienerius metus nuo Žaidimo „Laimėk Fresh Prima čiužinį“ pabaigos.

YPATINGI JŪSŲ DUOMENYS. Mes nerenkame ypatingų jūsų duomenų ir prašome jūsų nesiųsti mums ir kitais būdais neatskleisti jokios jūsų asmeninės informacijos, kuri susijusi su jūsų ypatingais asmens duomenimis, atskleidžiančiais jūsų asmens kodą, rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinius ar biometrinius duomenis, sveikatos duomenis, duomenis apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, duomenis apie teistumą.

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR ATNAUJINIMAS. Mes turime teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo politiką. Viršuje nurodomas tekstas „Galioja nuo“ žymi, kada paskutinį kartą pakeista Privatumo politika. Bet kokie Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujintos Privatumo politikos patalpinimo mūsų internetinėje svetainėje momento. Jei dalyvaujate Žaidime po šių pakeitimų, tai reiškia jūsų sutikimą su atnaujinta Privatumo politika.

KITOS SĄLYGOS

Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.