Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.

Club5

„MANO NAMAI žurnalo prenumerata“ taisyklės

1. ORGANIZATORIUS


1.1. „MANO NAMAI“ žurnalo pusės metų prenumeratos dovaną (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Studio moderna“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 111794125, registruotos buveinės adresas —Žalgirio g. 135, Vilnius, Lietuva. Prenumeratos dovanojimas organizuojamas pagal šias „MANO NAMAI“ žurnalo prenumeratos taisykles (toliau — Taisyklės).
1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai taisyti arba keisti šias Taisykles, iš anksto apie tai pranešęs interneto svetainėje www.dormeo.lt

2. PRENUMERATOS DALYVIAI


2.1. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys, esantys „Penkių žvaigždučių“ klubo nariais ir perkantys bet kurios rūšies ir matmenų Dormeo čiužinį.
2.2. Konkurse negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

3. DALYVAVIMO AKCIJOJE TAISYKLĖS


3.1. „Penkių žvaigždučių“ klubo nariai ir perkantys bet kurios rūšies ir matmenų Dormeo čiužinį, gauna pusės metų žurnalo „Mano Namai“ prenumeratą. Visu prenumeratos užsakymo procesu pasirūpina UAB „Studio Moderna“.
3.2 Perkant čiužinį būtina patikslinti savo adresą pardavėjui ar vadybininkui. Prenumeratos užsakymas vyks trimis etapais. Visi pirkę čiužinį iki vasario 14 d. prenumeratą gaus nuo kovo mėnesio, visi pirkę nuo vasario 15 d. iki kovo 14 d. prenumeratą gaus nuo balandžio mėnesio.
3.3 Norėdami pakeisti prenumeratos pristatymo adresą reikia kreiptis telefonu 8 5 247 7730 (darbo laikas I–V, 9–17 val.) arba el. paštu prenumerata@delfi.lt, informuojant, jog prenumerata dovanų gavote perkant DORMEO čiužinį. Visi apsipirkę iki vasario 14 d. prenumeratos pristatymo adresą gali patikslinti iki vasario 17 d., visi apsipirkę nuo vasario 15 d. iki kovo 14 d. prenumeratos pristatymo adresą gali patikslinti iki kovo 25 d., visi apsipirkę nuo kovo 15 d. iki kovo 31 d. prenumeratos pristatymo adresą gali patikslinti iki balandžio 5 d.

4. AKCIJOS LAIKOTARPIS


4.1. Akcija vyksta nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. (imtinai).

5. KITOS SĄLYGOS


5.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
5.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.